więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Leoncjusza, Michała, Renaty , 23 maja 2022

To było ważne wydarzenie dla uczelni i miasta

2021-09-20, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Zakończył się LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, organizowany w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie w dniach 13 - 15 września 2021 r. Konferencja zgromadziła grono wybitnych specjalistów językoznawców – badaczy języka polskiego, języków obcych i komunikacji.

medium_news_header_31470.jpg
Fot. AJP w Gorzowie

Zjazd otworzyli:  prof. Piotr Stalmaszczyk,   prof. Rafał L. Górski, a także Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki i JM Rektor AJP prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, która wygłosiła także pierwszy referat Pomiędzy językoznawstwem zamkniętym a otwartym… – W poszukiwaniu złotego środka? W tej części Zjazdu zebrani mogli również usłyszeć referaty prof. Piotra Stalmaszczyka Język: artefakt czy rodzaj naturalny? oraz prof. UŚ dr hab. Aleksandry Niewiary „Zadania społeczne językoznawstwa”, czyli o celach i trudnościach etnolingwistycznych badań nad tożsamością zbiorową i pamięcią wspólnoty.

Dalsza część obrad pierwszego dnia została podzielona na dwie sekcje. Uczestnicy oraz widzowie, którzy oglądali obrady wirtualnie, usłyszeli referaty prof. dr hab. Elizy Grzelak Komunikologia lingwistyczna. Od mono- do transdyscyplinarności.; dr Pauliny Kłos-Czerwińskiej Otwartość językoznawstwa: związki językoznawstwa z filozoficzną problematyką indywiduacji semantycznej. W oparciu o prace Gilberta Simondona, Gillesa Deleuze’a i Bernarda Stieglera i dr Magdaleny Błaszak (wykład zdalny) Socjolingwistyka a językoznawstwo otwarte w sekcji „A”, a także wystąpienia prof. dra hab. Rafała Górskiego Czy językoznawstwo może/powinno być zamknięte na liczby?; prof. UG dra hab. Kazimierza A. Sroki Komutacja(stosunek paradygmatyczny) i kookurencja (stosunek syntagmatyczny) w świetle algebry Boole’a oraz dra Piotra Bartelika Teorie kontaktów językowych w językoznawstwie otwartym – możliwości, ograniczenia i innowacje metodologiczne w sekcji „B”.

W kolejnych godzinach swoje referaty wygłosili: prof. UZ dr hab. Leszek Szymański O otwartości językoznawstwa na przykładzie badań nad modalnością; dr Irmina Kotlarska (wykład zdalny) Otwartość językoznawstwa w świetle glottodydaktyki na przykładzie materiałów diachronicznych do nauki języka angielskiego; prof. UZ dr hab. Magdalena Steciąg Ekolingwistyka w dobie antropocenu: integracja i konsiliencja; dr Ewelina Grześliewicz Językoznawstwo otwarte a dialektologia. Casus języka mieszkańców Orzysza w pow. pilskim; dr Olga Lesicka Wpływ czynnika społecznego na kształtowanie się znaczeń terminów w dyskursach specjalistycznych i pozaspecjalistycznych. (Na przykładzie terminów w języku rosyjskim i polskim) oraz dr Renata Janicka-Szyszko Znaczenie gwary łowieckiej w kształtowaniu tożsamości współczesnych myśliwych. Przyczynek do badań nad socjolektem łowieckim.

Podczas drugiego dnia obrad głos zabierali: prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska Nowa stylistyka brytyjska – otwartość dwuwymiarowa; dr Danuta Kucała Konceptualizacja elementów świata na przykładzie wybranych frazeologizmów w języku polskim, angielskim i hiszpańskim: od gadulstwa do milczenia; prof. UG dr hab. Katarzyna Wojan Język karelski w świetle dwóch językowych polityk – Finlandii i Rosji. Stan, perspektywy rozwoju i ograniczenia; dr Sebastian Żurowski (wykład zdalny) Prawne ograniczenia swobody badań językoznawczych; prof. UAM dr hab. Michał Szczyszek Lingwistyka kryminalistyczna: Prawnie istotne aspekty interpretacji językoznawczej – przykład 3: nieustalone lub kwestionowane autorstwo tekstów istotnych w procesie sądowym; mgr Patrycja Montusiewicz Bezosobowość języka a bezstronność prawa w akcie prawnym. Jurylingwistyka jako sprzężenie zwrotne pomiędzy prawem a językiem; prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz Hipoteza Paula Wexlera o pochodzeniu języka żydowskiego/jidysz z języka starołużyckiego; dr hab. Małgorzata Haładewicz-Grzelak Semiotaktyczne studium efektów nacechowania hieratycznego znaczenia tablic Mojżeszowych w chrześcijańskiej sakrosferze; prof. UZ dr hab. Magdalena Hawrysz (wykład zdalny) Korzyści poznawcze z dyskursologicznego spojrzenia na teksty dawne (przypadek renesansowej polemiki religijnej); prof. AJP dr hab. Joanna Rychter Liryki Stefanii Trochanowskiej jako współczesne aforyzmy; dr Joanna Bobin Pragmatyczna analiza dialogów fikcyjnych.

W trzecim dniu obrad wyniki swoich badań zaprezentowali: dr Anna Sawa Dwuwymiarowość pisma w średniopolskim tekście drukowanym (na przykładzie komentarza do reguły św. Augustyna wydanego w Lublinie w 1639 roku); dr Wojciech Kuska „Wieczność nie wieczność, a swój kąt powinien człowiek mieć” – językowa kreacja grobu w powieści Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego; dr Małgorzata Karczewska Dowcip językowy: zjawisko tylko językowe? Na przykładzie skeczu Góral na zakupach Roberta Korólczyka; prof. AJP dr hab. Renata Nadobnik Komunikacja interlingwalna w podróży na przestrzeni wieków (na przykładzie pary językowej polsko-niemieckiej); prof. AJP dr hab. Agnieszka Anna Niekrewicz Interdyscyplinarność w badaniach nad językiem memów internetowych.

Zajazd zakończył się obradami plenarnymi,  w czasie których zostały zaprezentowane referaty: prof. dra hab. Piotra Żmigrodzkiego Leksykograf jako „językoznawca otwarty”. Jeszcze o statusie leksykografii (z doświadczeń redaktora Wielkiego słownika języka polskiego PAN; prof. UZ dra hab. Michaiła Kotina Czy otwartość językoznawstwa jest drogą dwukierunkową? Wyzwania i dylematy metodologiczne oraz dr Ewy Konefał Między językoznawstwem wewnętrznym a zewnętrznym. Uwagi o lingwistycznych badaniach nad przekładem.

Podczas Zjazdu Uczestnicy mieli okazję zwiedzić interesujące obiekty naszego regionu oraz uczestniczyć w wycieczce po Gorzowie Wielkopolskim, a także wysłuchać koncertu jazzowego w wykonaniu gorzowskich artystów. 

78. Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego jest ważnym wydarzeniem zarówno dla Uczelni, jak i miasta. Podczas tego typu spotkań naukowcy z różnych ośrodków mają możliwość prezentacji wyników swoich badań, wymiany doświadczeń, a także bezpośrednich dyskusji nie tylko na tematy naukowe.

(ew)

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x