więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Bolka, Cezaryny, Marioli , 25 marca 2023

Kształcenie w zawodzie ratownika medycznego

2022-05-02, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Akademia im. Jakuba z Paradyża wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy.

medium_news_header_33377.jpg
Fot. pixabay.com

Planując karierę zawodową, warto zapoznać się z prognozami dotyczącymi zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów w poszczególnych branżach. „Barometr Zawodów” opracowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wyraźnie wskazuje, że pracownicy branży medycznej, a w szczególności ratownicy medyczni, będą poszukiwani na rynku pracy w województwie lubuskim (www.barometrzawodow.pl.).

Po niemal siedmiu latach powróciło do Gorzowa Wielkopolskiego kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne. W styczniu 2015 r. zakończyło się kształcenie ratowników medycznych w szkole policealnej. W październiku 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża uruchomiono kierunek ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Uczelnia oferuje studia I stopnia (licencjat) w systemie stacjonarnym oraz stacjonarnym 26+. Oznacza to, że na tym kierunku bezpłatnie studiować mogą nie tylko tegoroczni absolwenci szkół średnich, ale także osoby, które już są aktywne zawodowo i chcą podwyższyć swoje kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód. I tak, w bieżącym roku akademickim naukę podjęło wielu strażaków – ratowników pełniących służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w województwie lubuskim.

Dla studentów przygotowano pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt pozwalający na nauczanie na poziomie umożliwiającym samodzielne wykonywanie zawodu. Dbałość Uczelni o wysoki poziom kształcenia zapewnia kadra dydaktyczna złożona zarówno z pracowników naukowo-badawczych, wysokiej klasy specjalistów, jak i praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe. Adepci sztuki ratowniczej, obecnie studenci pierwszego roku, uczą się podstaw zawodu. Wiedzę zgłębiają, uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach oraz laboratoriach, między innymi z przedmiotów: anatomia, fizjologia, prawo medyczne, socjologia medycyny, żywienie człowieka, mikrobiologia, biochemia, pierwsza pomoc i podstawowe czynności BLS.

Studenci szczególnie cenią sobie zajęcia w formie ćwiczeń z wykorzystaniem symulatorów i fantomów, a tych na wyposażeniu pracowni nie brakuje.

- Cieszy mnie wysoka jakość kształcenia na zajęciach specjalistycznych, ten sprzęt wiele obiecuje – odpowiedziała jedna ze studentek na pytanie, co podoba się jej na studiach.

- Podjęłam studia, dlatego, że chcę nauczyć się ratowania ludzi. To wielka sztuka, unikalne umiejętności, na tym mi zależy i tego właśnie się uczę – dodała inna studentka na pytanie, co ceni w zawodzie ratownika medycznego.

Zajęcia w formie ćwiczeń realizowane są z wykorzystaniem metody symulacji zdarzenia. Studenci pracują w warunkach bardzo zbliżonych do sytuacji rzeczywistej. Scenariusze zdarzeń opracowywane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Uczestnicy zajęć poznają nie tylko postępowanie w oparciu o procedury udzielania pomocy, ale również nabywają umiejętności radzenia sobie ze stresem związanym z sytuacją nagłą i nieznaną. W ten sposób kształtowane są też kompetencje społeczne, np. współpracy w grupie, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, samooceny i świadomości własnych ograniczeń.

Do każdego ćwiczenia przygotowana jest checklista (lista kontrolna), w oparciu o którą student sprawdza poziom osiągniętych umiejętności. Do analizy stopnia uzyskanych efektów kształcenia na danych zajęciach wykorzystujemy również filmy nagrane podczas wykonywania zadań/ćwiczeń. Odtworzenie nagrania umożliwia uczącemu się poznanie swoich mocnych i słabych stron. Jest to także czas na dyskusję i wyciąganie wniosków dotyczących samodoskonalenia się studentów.

Oprócz zajęć objętych planem studiów nasi studenci nabywają dodatkowe kompetencje. I tak w semestrze zimowym Uczelnia zorganizowała i przeprowadziła kurs „Służba informacyjna podczas imprez masowych”, potwierdzony certyfikatem. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu działa także studenckie koło naukowe AKADEMICUS MEDICUS, które zorganizowało dla przyszłych ratowników medycznych szkolenie „Metody rehabilitacji w pracy ratownika medycznego”, sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Co dalej czeka naszych studentów? Mówi się, że „im dalej w las, tym więcej drzew”. To przysłowie ma swoje zastosowanie również w tym przypadku. Realizowane są kolejne przedmioty, m.in.: psychologia w ratownictwie medycznym, dydaktyka medyczna, język migowy, kwalifikowana pierwsza pomoc, przemieszczanie i transport poszkodowanego. Jeszcze w obecnym roku akademickim studenci odbędą pierwszą praktykę zawodową. Jej celem jest poznanie „w działaniu” specyfiki pracy ratownika medycznego pracującego w zespole ratowniczym oraz obserwowanie działań ratunkowych prowadzonych przez specjalistów. Od drugiego roku nauki wprowadzone zostaną zajęcia kliniczne. Podczas wykładów, ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych prowadzonych przez lekarzy specjalistów i pielęgniarki pracujące w oddziałach szpitalnych, studenci zgłębiać będą wiedzę z niemal każdej dziedziny medycyny, m.in. z: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii, neurochirurgii, ortopedii, pediatrii, psychiatrii, geriatrii, neurologii, urologii, położnictwa i ginekologii. Tak szeroka i wszechstronna wiedza jest niezbędna w pracy ratownika medycznego, ponieważ podczas wykonywania zadań zawodowych może spotkać się on z pacjentami w różnym wieku i z różnymi stanami chorobowymi.

Ważnymi, a zarazem najbardziej oczekiwanymi przez studentów zajęciami są praktyki zawodowe realizowane w Zespołach Ratownictwa Medycznego i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, prowadzone przez lekarzy specjalistów i doświadczonych ratowników medycznych. Podczas tych praktyk studenci będą doskonalić umiejętności zdobyte na zajęciach w pracowniach z zakresu przedszpitalnych i wewnątrzszpitalnych procedur ratunkowych. W warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem leków, sprzętu i aparatury medycznej, pod czujnym okiem wykładowców i instruktorów studenci będą brać czynny udział w diagnozowaniu oraz leczeniu chorych i poszkodowanych. Nauczą się także współpracy w zespole ratunkowym oraz komunikowania się z chorym/poszkodowanym i jego rodziną. Zgodnie ze standardem kształcenia w zawodzie ratownika medycznego studenci odbędą łącznie 960 godzin praktyk zawodowych w kontakcie bezpośrednim z pacjentem.

Ciekawym i społecznie potrzebnym przedmiotem jest medycyna taktyczna. Zajęcia poprowadzi wykładowca posiadający doświadczenie w warunkach bojowych w zakresie ratownictwa medycznego na polu walki. Na studentów czekają także atrakcyjne zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego, które zorganizowane będą w formie obozu w terenie. Zakres tych zajęć obejmuje ratownictwo w terenie trudno dostępnym. Studenci uczyć się będą ratowania poszkodowanych w górach oraz ratowania z wody. Zajęcia te poprowadzą instruktorzy odpowiednich służb ratunkowych – GORP i WOPR.

- Pierwszy semestr zaliczony. Wybór kierunku był słusznym wyborem. Znalazłem to, czego szukałem – powiedział nam jeden ze strażaków, student pierwszego roku ratownictwa medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Oferta edukacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2022/2023 obejmuje naukę na następujących kierunkach studiów:

UWAGA, NOWOŚĆ! DIETETYKA (pod warunkiem uzyskania przez Uczelnię akceptacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ministerstwa Edukacji i Nauki).

mgr Iwona Ratuszniak

 

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x