więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Geraldy, Honoriusza, Wery, 30 września 2022

Studia na miarę wyzwań. Nauka na europejskim poziomie

2022-06-21, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oferuje nowoczesną, ściśle powiązaną z życiem społecznym, ekonomicznym i kulturalnym regionu oraz odpowiadającą na ambitne plany i oczekiwania naukowe ofertę dydaktyczną.

medium_news_header_34008.jpg

Edukacja na coraz wyższym poziomie, specjalizacje i coraz większe znaczenie wykształcenia dla rozwoju zawodowego i osobistego to wyzwania współczesności, którym wychodzą naprzeciw studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Administracja.

Studia na kierunku Administracja o profilu praktycznym łączą wiedzę teoretyczną z pozostającymi w przewadze elementami praktyki. Dostarczając interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, w przeważającej części nauk prawnych, wyposażają studentów i absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do swobodnego realizowania zadań zawodowych w warunkach postępującej normatywizacji otaczającej nas rzeczywistości.

Studia na kierunku Administracja – wiedza, kompetencje, umiejętności na każdy czas

Studia na kierunku Administracja pierwszego stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Po I roku studiów studenci i studentki mają do wyboru studia w ramach następujących specjalności:

  1. administracja europejska,
  2. administracja gospodarcza i finansowa,
  3. administracja publiczna,
  4. administracja służby zdrowia i opieki społecznej.

Studia na kierunku Administracja drugiego stopnia – profil praktyczny stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry).

Od drugiego roku studiów oferowane są w ich ramach następujące specjalności:

  1. administracja publiczna,
  2. administracja prawno-biznesowa,
  3. administracja finansowa.

Studia na kierunku Administracja na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim mają przygotować absolwentów do odpowiedzialnego i profesjonalnego pełnienia funkcji społecznych i zawodowych oraz wykształcić wysoko wykwalifikowane kadry dla organów administracji publicznej i przedsiębiorczości indywidualnej.

Absolwent studiów na kierunku Administracja profil praktyczny, dzięki nabyciu interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu prawa i administracji, szeregu umiejętności związanych z jej wykorzystaniem w pracy zawodowej i życiu codziennym oraz przydatnych kompetencji społecznych, jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianej administracji publicznej i instytucjach prywatnych, tj.:

Wartością dodaną studiów na kierunku Administracja jest ich silne prawnicze zorientowanie, wzbogacone o elementy prawnomiędzynarodowe, pozwalające bez problemu odnaleźć się jego absolwentom w nieustannie wzrastającej liczbie regulacji prawnych, w tym przyjmowanych w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Ścisła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi = lepsze perspektywy zawodowe

Ważnym elementem strategii kształcenia Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego jest wzmocnienie praktycznych elementów nauczania, zapewniających lepsze przygotowanie absolwentów kierunku Administracja do pełnienia obowiązków zawodowych. W programie studiów istotne miejsce zajmują zajęcia praktyczne prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych posiadających wieloletnie doświadczenia zawodowe zdobyte poza sektorem akademickim.

Ważnym zadaniem, jakie stawia sobie Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego w celu uatrakcyjnia oferty dydaktycznej i wzmacniania jej praktycznych aspektów, jest ścisła współpraca z instytucjami partnerskimi. Dzięki niej studenci kierunku Administracja pierwszego i drugiego stopnia mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów w ramach praktyk zawodowych, m.in. w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim czy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie Wlkp.

W ramach umów dwustronnych oraz programu ERASMUS+ studenci WAiBN mają możliwość odbycia zagranicznych wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych. Studenci kierunku Administracja dzięki otrzymanemu stypendium mogą zrealizować semestr lub dwa semestry studiów na wybranej, współpracującej z WAiBN, uczelni europejskiej, jak i odbyć staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Nauka na równi z praktyką

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim duży naciska kładzie na działalność naukową. W związku z tym oferuje pracownikom i studentom możliwość udziału w konferencjach i seminariach naukowych, organizowanych we współpracy z polskimi i europejskimi instytucjami naukowymi oraz publikowania tekstów naukowych w czasopismach i pozycjach książkowych ukazujących się nakładem Wydawnictwa Naukowego AJP. Podejmowane na Wydziale inicjatywy edukacyjne i naukowe pozwalają studentom Administracji pogłębiać wiedzę z zakresu tematycznego tego kierunku studiów oraz włączać się w badania naukowe prowadzone przez pracowników WAiBN. 

Nauka na europejskim poziomie

Potwierdzeniem wysokiej jakości oferty dydaktycznej i naukowej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego jest przyznanie grantu Komisji Europejskiej na realizację projektu „Between hate and equality: the EU as a guard of human rights and non-discrimination” (EUHatEq) (akcja ERASMUS-LS, nr projektu 101047948). To już drugi projekt naukowo-dydaktyczny realizowany przez WAiBN przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej związany z budowaniem inkluzywnego społeczeństwa w UE poprzez wzmacnianie postawy otwartości i tolerancji wśród młodzieży akademickiej.  Tym razem w okresie 01.03.2022 r. – 28.02.2025 r. realizujący projekt pracownicy Katedry Prawa i Integracji Europejskiej WAiBN AJP oraz włączeni w niego studenci kierunki Administracja będą prowadzili działania naukowe i dydaktyczne poświęcone problematyce ochrony kobiet i osób LGBT+ przed dyskryminacją w perspektywie zasady praworządności. W ramach projektu organizowany będzie – znany dobrze w środowisku gorzowskim – okrągły stół na temat mowy nienawiści i inkluzji społecznej, który na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń naukowych w środowisku akademickim w Polsce.

Więcej o projekcie EUHatEq na stronie www.euhateq.ajp.edu.pl oraz profilu na FB https://www.facebook.com/EUHatEq-110790821429873

Prof. AJP dr hab. Aleksandra Szczerba

Kierowniczka Zakładu Administracji

Kierowniczka Katedry Prawa i Integracji Europejskiej

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x