więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa i regionu, publicystyka, wywiady, sport, żużel, felietony

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Macieja, Boguty, Bogusza , 24 lutego 2024

O języku, religii i tożsamości słów kilka...

2023-04-21, Akademia im. Jakuba z Paradyża

W dniach 17-19 kwietnia br. odbyła się XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa JĘZYK. RELIGIA. TOŻSAMOŚĆ zorganizowana przez Katedrę Języka i Komunikacji Religijnej Wydziału Humanistycznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

medium_news_header_36719.jpg
Fot. AJP w Gorzowie

Konferencję otworzyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, która podziękowała wszystkim za uczestnictwo i życzyła owocnych obrad.

Pierwszy panel obrad plenarnych pierwszego dnia rozpoczęła prof. dr hab. Urszula Ostrowska (Gorzów Wielkopolski) z wystąpieniem Podstawy aksjologii tożsamości. Następnie wystąpiła prof. dr hab. Kamilla Termińska (Katowice) z referatem Meryzmy biblijne, a obrady zamknął prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań) z referatem Teoria list rangowych w polskich i słowiańskich słownikach frekwencyjnych.

Po dyskusji głos zabrał dr hab. prof. KUL Henryk Duda (Lublin) i wygłosił referat Metafora drzewa w lingwistyce a status gwar, dialektów, języków. Jako kolejna wystąpiła dr hab. prof. IS PAN Maria Trawińska (Warszawa) – Johannes Reuchlin i Bartłomiej z Bydgoszczy – twórcy łacińsko-polskiego wokabularza, następnie dr hab. prof. UJD Katarzyna Janus (Częstochowa) z referatem „Chusta wiecznie zielona…”. Pieta Teresy Ferenc. Studium wierszy i jako ostatnia dr Krystyna Data (Kraków) – Krzyż w pieśni.

Następnie rozpoczęły się obrady w sekcjach. W sekcji A referaty wygłosili: prof. dr hab. Marian Wesoły (Poznań/Gorzów Wielkopolski): Wykładnia mimesis dramatycznej w „Poetyce” Arystotelesa, prof. AJP dr hab. Magdalena Jaworska (Gorzów Wielkopolski): Motyw wina w epigramatach greckich, dr Anna Głodowska (Toruń): Owidiusz w „Biesiadzie” Dantego. Kilka uwag o poetyckiej tożsamości Dantego Alighieri, dr Maciej Smolak (Kraków): Czy przyjaciel w ujęciu Arystotelesa może życzyć największych dóbr swojemu przyjacielowi?, dr Joanna Ziemkowska (Gorzów Wielkopolski): August Cieszkowski – filozof, ziemianin, patriota. Działalność oparta na wartościach, mgr Lidia Nogal-Faber (Gorzów Wielkopolski): Samotność jednostki chorej.

W sekcji B wystąpili: prof. AJP dr hab. Joanna Rychter (Gorzów Wielkopolski): „[J]ak to dobrze – śmiać się, płakać” – nazwy dźwięków wydawanych przez świat ożywiony w poezji Stanisławy Plewińskiej, dr Renata Janicka-Szyszko (Gorzów Wielkopolski): Językowo-kulturowa kreacja myśliwego we wspomnieniach polujących („Szczęśliwe dni” Stefana Badeniego i „Wspomnienia myśliwskie” Juliana Ejsmonda) – rekonesans, dr Wojciech Kuska (Gorzów Wielkopolski): „Ksiądz ma takie same portki jak chłop” – językowa kreacja kapłana w powieściach Wiesława Myśliwskiego, prof. AJP dr hab. Włodzimierz Moch (Gorzów Wielkopolski): Językowy i kulturowy obraz życia wsi kujawskiej na początku XX wieku na podstawie powieści Franciszka Becińskiego „Wieś na zakręcie drogi”, prof. AJP dr hab. Katarzyna Taborska (Gorzów Wielkopolski): Tożsamość środkowoeuropejska w tekście literackim. Analiza koncepcji badawczej, mgr Kinga Taisner (Gorzów Wielkopolski): Podróże w zaświatach jako sposób na poszukiwanie tożsamości w „Rudej Sforze” M. L. Kossakowskiej.

Drugiego dnia obrady podzielone zostały także na dwie sekcje. W sekcji A wystąpienia mieli: prof. dr hab. Tomasz Lisowski (Poznań): Polskie odpowiedniki gr. prosēlytos (łac. advena) ‘prozelita’ w renesansowych przekładach Nowego Testamentu – kilka uwag leksykalno-semantycznych, dr hab. prof. UAM Monika Szczot (Poznań): „Idę do Ciebie Boże”. O roli Biblii i antyku w twórczości Bolesława Micińskiego, dr hab. prof. UAM Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk (Poznań): O zmianach semantycznych w zakresie rzeczowników osobowych (na podstawie dzieł leksykograficznych), prof. AJP dr Maria Maczel (Gorzów Wielkopolski): Wizerunek pisarza w dramacie Jarosława Iwaszkiewicza „Wesele pana Balzaka”, prof. AJP dr Halina Uchto (Gorzów Wielkopolski): Akcenty polskie w biografii i twórczości Anny Achmatowej.

W sekcji B wystąpili: prof. AJP dr hab. Beata A. Orłowska (Gorzów Wielkopolski): Edukacja dla bezpieczeństwa jako narzędzie wychowania patriotycznego, prof. AJP dr hab. Andrzej J. Sowiński (Gorzów Wielkopolski): Patriotyzm a naturalność wychowania rodzinnego, dr Rafał Piechocki (Gorzów Wielkopolski): O zastosowaniu piosenek dydaktycznych na lekcji języka polskiego jako drugiego w szkole podstawowej, dr Bożena Majewicz (Gorzów Wielkopolski): Nauczyciel edukacji

wczesnoszkolnej w opinii rodziców i nauczycieli, prof. AJP dr Dorota Skrocka (Gorzów Wielkopolski): Czy i w jakim zakresie rodzic i nauczyciel mogą liczyć na wsparcie przedstawicieli nauk o wychowaniu. Komunikat z badań, dr Anna Bielewicz-Dubiec (Gorzów Wielkopolski): Zalety i wady nauczania stacjonarnego i zdalnego w oczach młodzieży na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej w Skwierzynie, prof. AJP dr hab. Renata Nadobnik (Gorzów Wielkopolski): Polsko-niemiecka granica jako miejsce komunikacji językowej – ujęcie diachroniczne, dr Joanna Dubiec-Stach (Gorzów Wielkopolski): Polsko-niemieckie konfiguracje w nazwach ulic miasta Grunberg –Zielona Góra, dr Lesław Tobiasz (Katowice): Szwajcarska neutralność – geneza, rozwój, perspektywy, dr hab. prof. UAM Romana Łapa (Poznań): Jeszcze o intencji komunikacyjnej we współczesnych statutach synodalnych, dr hab. prof. UAM Przemysław Wiatrowski (Poznań): Wybrane problemy indonezyjsko-polskiej frazeologii porównawczej, dr hab. prof. UAM Katarzyna Czarnecka (Poznań): Polska terminologia prawosławna – wyzwania leksykograficzne.

W sekcji B referaty wygłosili: prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz (Gorzów Wielkopolski): #Dzieciirybymjągłos. Językowe gry przysłowiowe w hashtagach, dr Jolanta Gebreselassie (Gorzów Wielkopolski): Anatomiczno-motoryczne podstawy artykulacji, dr Joanna Rutkowska (Gorzów Wielkoposlki): Słownictwo jubilerskie i złotnicze w „Dykcjonarzu…” Michała Amszejewicza, dr Małgorzata Czabańska-Rosada, dr Przemysław Słowiński (Gorzów Wielkopolski): Śladami Żydów na Ziemi Lubuskiej. Ziemia Międzyrzecka – ludzie, dr Przemysław Słowiński, dr Małgorzata Czabańska-Rosada (Gorzów Wielkopolski): Śladami Żydów na Ziemi Lubuskiej. Ziemia Międzyrzecka – dziedzictwo materialne, dr Ewa Tobiasz (Katowice): Bractwo Kapłańskie św. Piusa X w Polsce. Rozwój i działalność.

Ostatniego dnia, podczas obrad plenarnych, zebrani mogli usłyszeć referaty sześciu osób: prof. dr. hab. Andrzeja Sieradzkiego (Poznań): Szofar w Tanachu i polskich przekładach psałterza (do końca XVI wieku), dr hab. prof. UŁ Jolanty E. Kowalskiej (Łódź): Chrześcijańska tożsamość olimpijskiego motta citius – altius – fortius, dr hab. prof. UJ Renaty Bury (Kraków): Językowy obraz łużyckich zwyczajów, dr hab. prof. UAM Jolanty Migdał (Poznań): Leksykograficzne historie wyrazów – słowniki w słownikach. Słownik – część II, dr. hab. prof. UZ/AJP Piotra Kładocznego (Zielona Góra/Gorzów Wielkopolski): Konceptualizacja percepcji zmysłowej osoby niewidomej na podstawie książek Michała Kaziowa, dr. hab. prof. PPUZ Anny Mlekodaj (Nowy Targ): Władysławowi Orkanowi z wiarą w słowo wieczne i w miłość wieczną, i w żywot wieczny… O dawnej dedykacji jako gatunku, geście i konterfekcie.

Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna organizowana co roku od 2007. Jej celem jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości etnicznej, religijnej i narodowej; poszukiwanie środków, form i rozwiązań sprzyjających wychowaniu patriotycznemu. Konferencja jest adresowana do pedagogów, psychologów i socjologów, językoznawców i literaturoznawców, teologów, historyków, badaczy sztuki, dydaktyków katechetyków i katechetów – zainteresowanych wyżej wymienioną problematyką.

Źródło: AJP w Gorzowie

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x