więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa i regionu, publicystyka, wywiady, sport, żużel, felietony

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Kamili, Kamila, Marcelego , 14 lipca 2024

Na pewno dostarczyła wielu nowych informacji i inspiracji

2023-12-19, Akademia im. Jakuba z Paradyża

We wtorek, 12 grudnia w Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Skuteczność w biznesie pod hasłem Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki.

medium_news_header_38874.jpeg
Fot. Materiały prasowe

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr hab. Przemysław Słowiński, prorektor ds. kształcenia, następnie głos zabrała dr hab. Magdalena Byczkowska, dziekan Wydziału Ekonomicznego. Przesłanie konferencji przedstawił prof. dr hab. Janusz Soboń, przewodniczący Rady Naukowej, natomiast dr Marcin Cywiński – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – przywitał uczestników. 

Pierwsza sesja koncentrowała się na temacie współpracy pomiędzy nauką a biznesem. O godzinie 10:30 dr Małgorzata Chojnacka rozpoczęła prowadzenie sesji. Przedstawiciele Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. - Krzysztof Kielec, Maciej Borowski, Paweł Rafalski - przedstawili zalety inwestowania w tę strefę oraz jej rosnące znaczenie dla całej polskiej gospodarki. Następnie Marcin Dudek, Przewodniczący Rady Odrzańskiej Izby Gospodarczej, podkreślił znaczenie Porozumień Odrzańskich jako przykładu udanej współpracy biznesu. Omówił korzyści, jakie przynoszą takie porozumienia i jak można je wykorzystać do dalszego rozwoju przedsiębiorstw.

Kolejnymi prelegentami byli dr Ewelina Gutowska, reprezentująca Akademię im. Jakuba z Paradyża oraz Tomasz Sobierajczyk, Prezes Zarządu Klastra Dorzecza Odry, doradca ds. transportu i infrastruktury komunikacyjnej w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Przedstawili koncepcję Hubu Multimodalnego Port Gorzów. Podkreślili oni znaczenie współpracy między nauką a biznesem w celu rozwoju takiego portu, który byłby połączeniem różnych form transportu i ułatwiałby przemieszczanie się towarów. Kolejne wystąpienie również cieszyło się dużym zainteresowaniem. Prof. AWL dr hab. Bolesław Goranczewski, działający zarówno w Akademii Wojsk Lądowych, jak i będący członkiem Zarządu GA Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., przedstawił koncepcję Odrzańskiego Wodorowego Szlaku Transportowego. Opowiedział o zaangażowaniu swojego przedsiębiorstwa w odtwarzanie żeglugi śródlądowej oraz tworzenie rynku wodorowego i zielonego transportu w Polsce. Wreszcie, Agata Kurcin z Alliance Abroad Central Europe opowiedziała o programach wymiany kulturowej jako narzędziu wspierającym rozwój kariery zawodowej. Przedstawiła korzyści, jakie można osiągnąć dzięki udziałowi w takich programach oraz jakie umiejętności można zdobyć w ramach wymiany kulturowej. Pierwsza sesja miała na celu zaprezentowanie różnych perspektyw na temat rozwoju biznesu i współpracy w Polsce. Eksperci przedstawili swoje wnioski na temat inwestowania w specjalne strefy ekonomiczne, współpracy biznesu, znaczenia transportu wodnego, rozwoju multimodalnego portu, wodorowego szlaku transportowego oraz programów wymiany kulturowej jako narzędzia rozwoju kariery zawodowej. 

Druga sesja skupiła się na obliczach biznesu. Prowadzenie sesji powierzono dr. Albinowi Skwarkowi. Prelegentami byli m.in. dr Ireneusz Miciuła, reprezentujący Uniwersytet Szczeciński, który omówił współczesną metodologię wyceny przedsiębiorstw, oraz dr inż. Anna Jańska, reprezentująca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która poruszyła temat organizacji pracy windykatorów terenowych a efektywność odzyskiwania należności. Inne interesujące tematy to e-doręczenia jako nowa jakość listu poleconego, której prelegentem był dr Michał Kuściński z Akademii im. Jakuba z Paradyża, czy treści odnoszące się do struktury kapitałowo-majątkowa przedsiębiorstw produkcyjnych doktora Kamila Mazurkiewicza UMCS. Za niezwykle inspirujące wystąpienie należy uznać zagadnienia prezentowane przez prof. UE dr. hab. Grzegorza Głoda z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego treści odnosiły się do stworzonego Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw, będącego jedocześnie projektem badawczy i narzędzie dydaktycznym. Podsumowaniem tej sesji było wystąpienie poświęcone efektywności elektromoblilności w logistyce, który prezentował dr Marcin Cywiński.   

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Skuteczność w biznesie zakończyła się sesją III, która poruszała kluczowe tematy związane z zarządzaniem w różnych obszarach biznesu. Prowadzącym sesję był dr Marcin Cywiński, który zaprosił wielu cenionych naukowców oraz ekspertów do dyskusji na temat aktualnych problemów gospodarczych. Prof. Maryna Averkyna z Akademii Ostrozka przedstawiła referat na temat zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji w zarządzaniu transportem miejskim. Jej prezentacja skupiła się na aplikacyjnych narzędziach sztucznej inteligencji, które mogą skutecznie pomóc w zarządzaniu tym obszarem. Dr Cumali Kılıç z Mardin Artuklu Üniversitesi z Turcji omówił temat stresu organizacyjnego i jego wpływu na wyniki pracy w kontekście rozwoju technologicznego. Przedstawił nowatorskie podejście do badania stresu organizacyjnego, zwracając uwagę na jego konsekwencje dla wydajności.

Dr Nina Orzech z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu przedstawiła swoje badania na temat struktury strategii zasobowej w jednostkach edukacyjnych. Jej badania miały na celu zidentyfikowanie optymalnej struktury zasobowej w szkołach i uczelniach. Dr Albin Skwarek z Akademii im. Jakuba z Paradyża skupił się na deficycie budżetowym i długu publicznym jako nieodzownych elementach współczesnej gospodarki. Jego analiza miała na celu przedstawienie konsekwencji deficytu budżetowego dla stabilności gospodarczej. Dr Małgorzata Chojnacka z AJP przedstawiła swoje badania na temat doskonalenia organizacji na przykładzie polskich szpitali. Jej prezentacja ukazała różne działania, które polskie szpitale podejmują w celu poprawienia swojej efektywności i jakości opieki. Dr Jakub Marszałkiewicz z AJP przedstawił funkcjonowanie małej organizacji architektonicznej w Polsce na przykładzie B&M Architekci sp. z o. o. Jego analiza uwzględniała specyfikę małych firm architektonicznych i ich wyzwania. Zgłoszonymi do III sesji byli między innymi następujący prelegenci: PhD. Monika Klein, Dziekan Wydziału Creative Industries Business School Innovation w Berlinie, prof. dr Natalya Aleksandrovna Lysova, Bimende Anel Sakenovna,  Аbilqayir Aigul Arsaldykyzny, Ospanov Aset Beisenovych. Byli to reprezentanci Uniwersytetu Karaganda im. E.A. Buketova w Kazachstanie. Zaproszenie przyjęła Sholpan Kussainova z Akademii Narodowego Uniwersytetu Ostrogskiego.

Konferencja naukowa dała możliwość pogłębienia swoich kontaktów i prowadzenia ożywionych dyskusji na temat omówionych tematów. 

Konferencja na pewno dostarczyła wielu nowych informacji i inspiracji dla uczestników. Pokazała, jak wiele aspektów ma ogromny wpływ na różne obszary naszego życia i jak ważne jest ich odpowiednie definiowanie i wykorzystywanie. Wnioski z konferencji są niezwykle cenne, a nowe kontakty nawiązane podczas wydarzenia mogą stać się podstawą dla dalszej współpracy i rozwoju współpracy nauki z biznesem.  

Organizatorzy reprezentujący Akademię im. Jakuba z Paradyża, a także Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z pewnością zasłużyli na pochwałę za sprawnie zorganizowaną konferencję, która przyczyniła się do poszerzenia wiedzy i podniesienia świadomości na temat przyszłości, która czeka społeczeństwo.  

Specjalne podziękowania za wsparcie tej inicjatywy należą się również Romanowi Mizernemu, prezesowi Holding-Zremb Gorzów S.A, który od wielu lat jest przyjacielem i mecenasem AJP. 

Organizatorzy doceniają również rolę patronów honorowych. Szczególne podziękowania kierują w stronę Jej Magnificencji prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, a także prof. US dr. hab. Jakuba Swacha, prezesa oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania w Szczecinie. 

Podziękowania należą się również Przedstawicielom Komitetu Naukowego z prof. dr. hab. Januszem Soboniem na czele, władzą Wydziału Ekonomicznego w szczególności Pani Dziekan prof. AJP dr hab. Magdalenie Byczkowskiej i przewodniczącemu komitetu organizacyjnego Panu dr. Marcinowi Cywińskiemu.

Nie do przecenienia jest rola mediów, które również udzieliły nam wsparcia. Mowa o TVP3 Gorzów Wielkopolski, Radio Zachód 103 i 106 FM i Radio Gorzów – 95.6 FM. 

dr Małgorzata Chojnacka 

Wydział Ekonomiczny AJP

 

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x