Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Gospodarka »
Łucji, Witolda, Wilhelma , 25 czerwca 2022

Wytypowano trzy strategiczne inwestycje kolejowe

2022-06-10, Gospodarka

Wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego Iwona Olek spotkała się w Warszawie z przedstawicielami spółki PKP IC.

medium_news_header_33935.jpeg
Fot. Materiały prasowe

Celem spotkania w pierwszej części było przedstawienie narodowemu przewoźnikowi realizującemu przewozy międzywojewódzkie, zarys działań jakie miasto Gorzów Wielkopolski podejmuje w ostatnich latach, wraz z innymi samorządami i podmiotami, których celem jest poprawa dostępności w komunikacji kolejowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego w ruchu aglomeracyjnym, regionalnym i międzywojewódzkim. Po przeprowadzaniu szeregu analiz i konsultacji, wytypowano trzy strategiczne inwestycje kolejowe, które mogą się do tego przyczynić i w najbliższym czasie mogą zostać wykonane w ramach planów inwestycyjnych PKP PLK, są to:

  1. TORY ŁĄCZĄCE GÓRNY I DOLNY POZIOM STACJI KOSTRZYN NAD ODRĄ

W ramach projektu przebudowy linii kolejowej 273 (rozpoczęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe Studium Wykonalności dla odcinka Rzepin - Szczecin Podjuchy) Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przy wsparciu: Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Przewodniczącej Sejmiku Województw Lubuskiego, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, Lubuskiej Organizacji Pracodawców, zgłosił potrzebę zaprojektowania i następnie wybudowania nowych torów stacyjnych o łącznej długości około 1500 m, łączących linię nr 203 z 273, które pozwolą prowadzić ruch pociągów bez zmiany kierunku jazdy i zbędnych manewrów w relacjach:

PKP IC:

  1. Warszawa - Poznań – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O. – Szczecin - Świnoujście;
  2. Trójmiasto/Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O. – Zielona Góra (…);
  3. Wrocław - Zielona Góra – Zbąszynek – Międzyrzecz – Skwierzyna - Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O. – Szczecin - Świnoujście. 

Regio:

  1. Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O. – Szczecin – Świnoujście;
  2. Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O. – Zielona Góra – Wrocław.
  1. KOLEJ+ NOWA LINIA KOMUNIKACYJNA GORZÓW WLKP – POZNAŃ, ODBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NA STREFĘ EKONOMICZNĄ W GORZOWIE WLKP.

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Lubuskiego linia komunikacyjna Gorzów Wlkp. – Międzychód – Poznań, została ujęta w programie Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus, w ramach opracowanych Studium Planistyczno-Prognostycznych dla projektów pn. „Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód” oraz „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły”.

Stało się to także dzięki zaangażowaniu wszystkich samorządów leżących wzdłuż tych linii, zarówno z województwa lubuskiego jak i wielkopolskiego, przy czym Miasto Gorzów Wielkopolski, jako ośrodek wojewódzki znaczną część partycypacji w kosztach opracowania studium, wzięło na siebie. W ramach tych projektów możliwe będzie utworzenie nowej (najkrótszej) linii komunikacyjnej Gorzów Wlkp. – Poznań, ale także odbudowanie linii nr 415 na docinku od stacji Gorzów Wlkp. Wieprzyce do Gorzów Wlkp. Strefa Ekonomiczna (nazwa robocza). W wyniku realizacji linii komunikacyjnej Gorzów Wlkp. – Międzychód – Poznań oraz ww. łącznic w Kostrzynie nad Odrą, możliwe będzie prowadzenie alternatywnej trasy pociągów regionalnych oraz międzywojewódzkich pomiędzy Szczecinem a Poznaniem co zwiększy oddziaływanie pasażerskie i towarowe w ciągu linii kolejowej nr L351 a także poprawi dostępność do portów morskich Szczecina i Świnoujścia. Warto także dodać że przy okazji tej  inwestycji powstaną również inne o mniejszej skali ale równie ważne jak inwestycje np.: nowe przystanki kolejowe i relokacja istniejących w miejsca lepiej dostępne dla podróżnych umożliwiając lepsze skomunikowanie np. z komunikacją autobusową oraz odbudowa kładki pieszej na moście kolejowym w Gorzowie.

  1. MAGISTRALA ZACHODNIA NOWA OŚ KOMUNIKACYJNA ZACHODNIEJ POLSKI
    I „KRĘGOSŁUP” REGIONU

W tej sprawie z inicjatywy Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, odbył się cykl spotkań z: Zastępcą Burmistrza Skwierzyny, Burmistrzem Międzyrzecza, Zastępcą Starosty Międzyrzeckiego, pełnomocnikiem Wojewody ds inwestycji kolejowo-drogowych i radnym Województwa Lubuskiego, Burmistrzem Świebodzina, Burmistrzem Sulechowa oraz przedstawicielem Urzędu Miasta Zielona Góra, w trakcie których udało się wpracować wspólne stanowisko i ostatecznie zgłosić do PKP PLK w ramach toczącego się Studium Wykonalności na linii nr 003 Poznań – Kunowice (granica państwa) propozycję przebudowy stacji Świebodzin, pozwalającej w przyszłości na włączenie tzw. Magistrali Zachodniej i unikniecie prac traconych. Układ torowy stacji Świebodzin powinien uwzględniać obecne i planowane potrzeby techniczno – ruchowe, ale także uwzględniać możliwość przyszłej rozbudowy układu torowego pod włączenie Magistrali Zachodniej (stacja węzłowa). Następnie nadanie nowych funkcji odcinkom istniejących linii kolejowych (L203, L367, L375, L358, L273), które charakteryzują się bardzo wysoką podatnością modernizacyjną w zakresie prędkości do 120-160km/h i wybudowanie dwóch nowych brakujących odcinków linii kolejowej o długości około 30km, otwiera ponadregionalne możliwości organizacji przewozów.

Magistrala Zachodnia to Nowa linia komunikacyjna na osi północ-południe: Szczecin – Kostrzyn nad Odrą - Gorzów Wlkp. – Skwierzyna – Międzyrzecz – Świebodzin – Sulechów – Zielona Góra – Nowa Sól - Wrocław, która zwiększy oddziaływanie pasażerskie i towarowe zachodniego korytarza transportowego w ciągu linii kolejowej nr L273.

Budowa Magistrali Zachodniej pozwoli na:

Przedstawione powyżej projekty spotkały się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli spółki PKP IC, a w szczególności  budowa nowych torów stacyjnych na stacji w Kostrzynie nad Odrą, łączących linie kolejowe nr 203 z 273, które pozwolą prowadzić ruch pociągów bez zmiany kierunku jazdy i zbędnych manewrów, na przykład w tak wyczekiwanej relacji jak Gorzów – Szczecin. Obecna siatka kolejowych połączeń międzywojewódzkich wynika z przyjętego „Krajowego planu transportowego” niestety na ostateczny układ połączeń największy wpływ wywarły istniejące ograniczenia infrastrukturalne. Brak możliwości wydłużenia linii komunikacyjnych do Szczecina to efekt braku łącznic na stacji Kostrzyn nad Odrą gdzie zlokalizowane jest zaplecze serwisowe spółki PKP IC. W związku z tym trudno jest dzisiaj operacyjnie zaproponować znacząco inną siatkę linii komunikacyjnych. Wpływ na siatkę połączeń, głównie w okresie przed planowanymi inwestycjami taborowymi spółki, jest niedokończona w latach 80-90 elektryfikacji odcinków linii nr 203, 367. Wątek ten był szeroko przedyskutowany w kontekście zakończonego w roku 2021 Studium wykonalności dla modernizacji i elektryfikacji linii 18 i 203 do parametrów V160km/h. Działanie to jest bardzo oczekiwane, choć na jego efekty jeśli się rozpocznie zobaczymy w odległej perspektywie.

Na dzisiaj najważniejsze jest podjęcie wszystkich możliwych działań aby doprowadzić do zwiększenia atrakcyjności „miksu” połączń regionalnych i międzywojewódzkich z wykorzystaniem zadań inwestycyjnych: łącznice kostrzyńskie (1500m toru), Program „Kolej Plus”. Efekt synergii wynikający z nowoczesnego taboru dwunapędowego oraz wysokich parametrów technicznych infrastruktury pozwoli połączyć Gorzów Wielkopolski z sąsiednimi miastami wojewódzkimi w czasie około 90min.

Druga cześć spotkania poświęcona była obecnej sytuacji dotyczącej przewozów ponadregionalnych, organizowanych przez spółkę PKP IC z i do Gorzowa Wielkopolskiego. Przed wszystkim zwrócono uwagę na wciąż pojawiające się opóźnienia czy też nawet odwołania pociągów z powodu stale występujących awarii lokomotyw. Szczególnie w ostatnich tygodniach miała miejsce seria tego typu zdarzeń co szczególnie odczuli właśnie pasażerowie z naszego regionu.

Przedstawiciele PKP IC mają świadomość z trudnej sytuacji jaka ma miejsce w regionie gorzowskim i starają się na wszelki możliwy sposób minimalizować niedogodności jakie spotyka pasażerów, jednocześnie przepraszając za występujące utrudniania. Wskazują, iż faktycznie problemem są stale psujące się lokomotywy ,ale podejmują działania aby stan techniczny tych pojazdów był jak na najwyższym poziomie aby uniknąć ww. zdarzeń. Na prośbę wiceprezydent Gorzowa Iwony Olek, przedstawiciele PKP IC zadeklarowali iż dokonają przeglądu obecnie dostępnego taboru pod kątem ewentualnej jego podmiany na trasach obsługiwanych w naszym regionie w celu poprawy sytuacji. Wskazano, iż obecną trudną sytuację odmienić mogą planowane przez spółkę PKP IC w najbliższym czasie zakupy taboru jak np. lokomotywy dwunapędowe (spalinowo – elektryczne), które mogą prowadzić pociągi na liniach niezelektryfikowanych i zelektryfikowanych. Również przedstawiciele PKP IC wskazali i iż plany inwestycyjne PKP Polskie Linie Kolejowe w infrastrukturę kolejową, które uwzględniają przedstawiane przez Miasto Gorzów rozwiązania tj. łącznice w Kostrzynie nad Odrą, linia komunikacyjna Gorzów – Międzychód – Poznań zgłoszona w Programie Kolej Plus oraz Magistrala Zachodnia, mogą diametralnie zmienić obecną sytuację, pozwalając na stworzenie lepszej siatki połączeń. Dlatego obecni na spotkaniu dyrektorzy PKP IC zadeklarowali poparcie ze swojej strony działań inwestycyjnych w infrastrukturę kolejową o które zabiega Miasto Gorzów wraz ze swoimi partnerami z województwa lubuskiego i wielkopolskiego.

Informacja prasowa

 

 

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x