Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa i regionu, publicystyka, wywiady, sport, żużel, felietony

Jesteś tutaj » Home » Pod rozwagę - Augustyn Wiernicki »
Anatola, Leszka, Tamary , 3 czerwca 2023

Wartości cywilizacji chrześcijańskiej cz. II

2022-04-14, Pod rozwagę - Augustyn Wiernicki

14 kwietnia 966 roku w Wielką Sobotę  książę Mieszko I wraz ze swoim dworem przyjął chrzest pod patronatem Rzymu.  Właśnie obchodzimy 1056 rocznicę Chrztu Polski.

Chrzest Polski według Jana Matejki
Chrzest Polski według Jana Matejki

Przed tygodniem zaprezentowaliśmy pierwszą część kształtowania się chrześcijaństwa w Polsce (TUTAJ), dzisiaj kontynuujemy tą tematykę, a autorem bardziej ciekawego artykułu jest Augustyn Wiernicki.

* * *

Chrystianizacja polskich ziem tak na dobre zaczęła się dopiero od XI wieku, od panowania piasta Kazimierza Odnowiciela (ur.1016 r,  zm. 1058r., syn Mieszka II). Chrzest Mieszka I nie był tylko wydarzeniem religijnym, włączył bowiem rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej i cywilizacji rzymskiej. Od tego momentu rozpoczął się proces przejmowania zachodnich wzorców politycznych i kulturowych – struktury politycznej i administracyjnej państwa, systemu prawnego, obyczajów, urzędowego języka łacińskiego. Trwałe ślady  wczesnego chrześcijaństwa mamy również w okolicach Gorzowa Wlkp. Jednym z miejsc  bogatych  w pozostałości  wczesnego chrześcijaństwa jest Santok, na którego terenie archeolodzy potwierdzili istnienie piastowskiego grodu o statusie kasztelanii z 970 roku. Była to ważna osada obronna na granicy państwa Piastów i Pomorza Zachodniego  z siedzibą archidiakona, który zarządzał Kościołem lokalnym w imieniu biskupa w okresie po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. Podobną rangę w lokalnej już chrześcijańskiej społeczności zachodniej Polski miał Lubusz (Lebus), który dzisiaj znajduje się po drugiej stronie Odry i który był pierwszą stolicą biskupa diecezjalnego Ziemi Lubuskiej. Diecezja lubuska powstała w 1124 roku. Skomplikowana sytuacja Ziemi Lubuskiej skłoniła arcybiskupa Konrada do przeniesienia w 1267 roku biskupstwa do Górzycy, gdzie w 1276 roku. biskup ustanowił siedzibę biskupią i lubuskiej kapituły. Górzyca w tym czasie bardzo się rozwinęła, czego efektem było uzyskanie przez nią praw miejskich w 1317 roku. Później kilka najazdów w połowie XIV wieku zrujnowały miasto i Górzyca już nie wróciła do swojej świetności. 

Gorzów wraz z całym ujściem Warty znajdował się w X wieku pod panowaniem książąt Polan. W czasie panowania Mieszka I grody tych ziem, wraz z innymi ziemiami tego władcy przyjęły chrzest i weszły do europejskiej rodziny narodów chrześcijańskiej cywilizacji.  Dla licznych plemion Polan chrzest oznaczał wielkie zmiany kulturowe w jedności z nowym kościołem hierarchicznym. Książę Mieszko I oraz kolejni królowie stali się równorzędnymi partnerami – braćmi w wierze – dla innych władców panujących w Europie, nawet dla potężnego cesarza Niemiec. Wprawdzie toczyły się różne wojny, nawet potop szwedzki, ale chrześcijaństwo było czynnikiem, które nie pozwalało naruszać naszej tożsamości i było łącznikiem z Europą i Rzymem. Był jednak w tym chrześcijańskim porządku jeden wyjątek w XVIII wieku, kiedy to Prusy sprzymierzone z Rosją carską nie uszanowały naszej chrześcijańskiej tożsamości i doprowadziły do rozbioru i likwidacji Polski. Ale te państwa jakoś ciągle tak miały…

Kościół katolicki odegrał w polskiej historii bardzo ważną rolę. Nie ma w jej historii takiego okresu, żeby Polska nie była wzmacniana organizacją kościelną, której podstawową jednostką jest parafia. Jej duchowni mają trwałe i bardzo ważne miejsce w historii Polski jako patrioci, obrońcy narodu i jego tożsamości oraz mężowie stanu. Przez przynależność do chrześcijańskiej rodziny narodów społeczeństwo polskie zawsze utożsamiało się z Europą – do dnia dzisiejszego, choć sama dzisiaj Europa od chrześcijaństwa odchodzi. Chrześcijaństwo jednoczyło ludzi poprzez wyznawanie tej samej wiary w jednego Boga, przez  kierowanie się tym samym systemem wartości opartym na mojżeszowym Dekalogu. Siłą Europy były jej Judeo-chrześcijańskie korzenie, których próbę niszczenia podejmowały już różne ideologie na czele z rewolucją francuską, z niemieckim narodowym socjalizmem i bolszewickim marksizmem. Dzisiaj mamy do czynienia z bezwzględną walką innych cywilizacji z europejskim i światowym chrześcijaństwem. Kto choć trochę zna ewangeliczne zasady chrześcijaństwa to wie, że osadzone na Dekalogu i Ewangelii Chrystusowej, w filozofii rozróżniającej dobro od zła i prawdy od fałszu, miłości bliźniego, przebaczania i sprawiedliwości, szacunku i tolerancji. Głównym przykazaniem chrześcijaństwa jest przykazanie miłości:” Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkich sił swoich, z całego serca swego, a bliźniego swego jak siebie samego” Dlaczego więc jest tak zawzięcie zwalczane?  Czy ktoś w to miejsce ma jakąś lepszą filozofię życia? Osobiście takiej nie znam…Wielki polski uczony prof. Feliks Koneczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzył uznaną w świecie teorię naukową o cywilizacjach. Pisze, że w Europie ścierają się i rywalizują ze sobą cztery podstawowe cywilizacje. W śród nich jest cywilizacja Zachodu czyli łacińska. Inne mają pochodzenie orientalne, a ich cechą jest błędne rozumienie człowieka i dlatego wytwarzają wiele przeszkód na drodze doskonalenia człowieka i zadają gwałt człowiekowi – pisze prof. Feliks Koneczny. A jeżeli w Europie cywilizacja chrześcijańska zostanie zmarginalizowana, czy nawet wyparta, zgodnie z teorią Feliksa Konecznego, to która z pozostałych cywilizacji wypełni tą przestrzeń po chrześcijaństwie? Nie trzeba dużego wysiłku intelektualnego, by sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jedno jest pewne, wtedy Polska rozpłynie się w żywiołach agresywnych cywilizacji. A co wtedy z nami?... Odrzucam taki scenariusz, bo my jeszcze mamy szansę tę rzymską cywilizację naszego kontynentu obronić,  której fundamentem był chrzest Polski, a wcześniej innych narodów Europy.

Augustyn Wiernicki

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x