więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa i regionu, publicystyka, wywiady, sport, żużel, felietony

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Blanki, Edmunda, Eligiusza , 1 grudnia 2023

Nowoczesne „Laboratorium Technologiczne” AJP

2022-11-10, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża, stale poszerza i dostosowuje swoją ofertę dydaktyczną do lokalnego i globalnego rynku pracy.

medium_news_header_35231.png
Fot. Materiały prasowe

Cele Wydziału Technicznego są spójne z celami Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim realizującej działania edukacyjno-badawcze służące tworzeniu jej wizerunku jako Uczelni nowoczesnej, ściśle powiązanej z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu. Działalność edukacyjna i badawcza stanowią osie, wokół których koncentrują się zadania Wydziału Technicznego. Przyjęty model i profile kształcenia oraz struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Technicznego mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, różnorodność, atrakcyjność nauczania, zdobycie wysokich i cenionych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie prac badawczych i rozwojowych wspólnie z otoczeniem Uczelni.

ZOBACZ:

Gorzów dynamicznie… wyludnia się. Co dalej?

Aby osiągać założone cele Wydziału Technicznego, kładąc szczególny nacisk na podniesienie możliwości współpracy badawczo-rozwojowej z otoczeniem gospodarczym, ponad dwa lata temu rozpoczęto budowę „Laboratorium Technologicznego”. Prace zostały zakończone i od października 2022 r. można już w pełni korzystać z nowoczesnego sprzętu dostępnego w Laboratorium, który ma umożliwiać osiągnięcie głównego celu „Laboratorium Technologicznego”, tj. wzrost działań naukowo-badawczych realizowanych w powiązaniu z lokalną gospodarką i biznesem. Kluczowe obszary, które rozwijane są w laboratorium, to:

Laboratorium inżynierii wytwarzania umożliwia realizację badań rozwojowych i aplikacyjnych w zakresie niekonwencjonalnych technologii wytwarzania, technik rapid prototyping i rapid manufacturing, mechatroniki, inżynierii warstwy wierzchniej, diagnostyki maszyn i urządzeń, metrologii technicznej. Ważnym atutem laboratorium jest takie wyposażenie jak centrum obróbkowe HAAS, laser 3D czy mikroskop metalograficzny, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie prac nad ważną dla naszego miasta i regionu optymalizacją procesów produkcyjnych, komputerowym wspomaganiem procesów technologicznych, projektowaniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, badaniem możliwości szerszego zastosowania metod komputerowego wspomaganego projektowania konstrukcji i narzędzi oraz zastosowania nowoczesnych metod analityczno-obliczeniowych.

W ramach laboratorium mikroinżynierii prowadzone są badania w zakresie prototypowania urządzeń mikroprocesowych, w których podstawowym elementem rozpoczynającym badania jest opracowanie i wykonanie elektronicznego, mikroinformatycznego systemu akwizycji danych oraz kontrolno-sterującego. W ramach laboratorium wykorzystywany jest jeden z najnowocześniejszych w Polsce mikroskop skaningowy – wysokiej klasy mikroskop optyczny, czy mikrotwardościomierz, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie badań w zakresie określania właściwości wytrzymałościowych i plastycznych materiałów w oparciu o statyczne próby rozciągania, ściskania i zginania, zachowania się materiałów poddanych obciążeniom udarowym, twardości materiałów oraz mikrotwardości składników strukturalnych.

W ramach laboratorium automatyzacja produkcji prowadzone są badania rozwojowe w zakresie projektowania i programowania przemysłowych systemów sterowania, integracji ich z systemami komunikacji, integracji układów sterowania z elementami pomiarowymi i wykonawczymi. Laboratorium wyposażone jest w wysokospecjalistyczne stanowiska programowania sterowników PLC firmy Siemens, stanowiska konfiguracji i programowania działania sieci przemysłowych oraz stanowiska do testowania pracy urządzeń automatyki.

W laboratorium diagnostyki materiałowej prowadzone są badania rozwojowe w zakresie diagnostyki materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spawanych, w zakresie szeroko pojętego materiałoznawstwa, stosując metody niszczące i nieniszczące. Wykorzystując takie wyposażenie jak mikroposkop optyczny, cyfrowy szerograf laserowy czy nanotwardościomierz, w laboratorium prowadzone są także badania związane z doborem lub projektowaniem materiałów konstrukcyjnych, nadzorem przebiegu złożonych procesów technologicznych, a także konsultantów materiałowych przy projektowaniu złożonych maszyn i urządzeń oraz ich diagnostyce w kompleksowych warunkach eksploatacji.

W laboratorium modelowania i symulacji procesów przemysłowych prowadzone są badania rozwojowe w zakresie projektowania procesów przemysłowych oraz sterowania w sytuacji awarii. Laboratorium wyposażone jest między innymi w wyspecjalizowane zestawy modelowania procesów, dzięki czemu możliwe jest modelowanie obiektów na potrzeby metod detekcji, lokalizacji oraz rozróżnialności uszkodzeń, jak również diagnostyka urządzeń inteligentnych i powiązanie jej z systemami automatyki DCS i SCADA, a także systemami utrzymania ruchu.

Zadania postawione przed „Laboratorium Technologicznym” wynikają z analiz prowadzonych wspólnie przez Wydział Techniczny, Miasto Gorzów, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Lubuski Klaster Metalowy, Lubuską Organizację Pracodawców, Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową oraz wiele innych podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego.

W ramach działalności laboratorium założono połączenie znajomości technologii, organizacji produkcji, nowoczesnych metod i technik wytwarzania z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, niezbędnego do sterowania procesami w celu poprawy ich efektywności. W tym kontekście obszary skupione w laboratorium koncentrują się na innowacyjnych konstrukcjach i technologiach, systemach nadzorowania procesów produkcyjnych, nowatorskich technologiach wytwarzania, budowie systemów wspomagania decyzji w przemyśle, nowych metodach i narzędziach do precyzyjnej obróbki, automatyzacji procesów projektowania elementów i zespołów maszyn, jak również mikroinżynierii. Kluczowe działania badawczo-rozwojowe zaplanowano także w obszarach inżynierii i badania środków i procesów produkcji oraz ich optymalizacji, procesach odlewniczych stopów metali, konstrukcji układów wlewowych, zarządzania jakością produkcji.

„Laboratorium technologiczne” odpowiada na potrzebę doskonalenia obecnego systemu badań naukowych w obszarach kluczowych dla gospodarki województwa lubuskiego, jak również ze związanym z tym rosnącym znaczeniem wyzwalania potencjału intelektualnego pracowników i studentów, zorientowanego na określone umiejętności, oczekiwane i przydatne w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak również wysoką innowacyjność i efektywne wykorzystywanie wiedzy. Umożliwia także rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i realizacji procesów współbieżnych, prognozowania rozwoju i planowania przedsięwzięć innowacyjnych w przemyśle oraz planowania i oceny efektywności inwestycji przemysłowych oraz poprawnej analizy nowych projektów technicznych. Nowoczesny sprzęt dostępny w Laboratorium daje możliwość monitorowania procesów technologicznych, doboru kryteriów oceny i określania wpływu parametrów, warunków oraz zakłóceń, jak również wykorzystania innowacyjnych technik w dziedzinie inżynierii jakości. To także szeroki wachlarz możliwości nadzorowania całego cyklu tworzenia, wytwarzania i użytkowania produktów, maszyn i urządzeń technologicznych, wykorzystywania technologii informacyjnych w przemyśle oraz wdrażania technologii mobilnych w zakresie akwizycji danych, monitorowania procesów, przetwarzania i integracji danych oraz wspomagania systemów komunikacji, w tym z dostępem zdalnym.

dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas

Dziekan Wydziału Technicznego

ZOBACZ:

Nerwowo robi się w Stali Gorzów. Padły mocne słowa

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x